Disclaimer – JOUW Online Administratie

 Algemeen – Geen aansprakelijkheid

De informatie op de website houdt geen advies in, maar is van algemene aard. Met grote zorgvuldigheid hebben wij de informatie op de website samengesteld. Echter, wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. JOUW Online Administratie is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard dan ook, die ontstaan is door het gebruik van onze website. De informatie op onze website kan zonder mededeling worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Recht van toepassing op onze website

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, materiaal, namen en logo’s zijn in eigendom of licentie bij JOUW Online Administratie en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van JOUW Online Administratie.

 

Het behandelen van klachten

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer je je kenbaar maakt bij problemen of klachten. JOUW Online Administratie wil namelijk altijd hun uiterste best doen om een passende oplossing te vinden. Ook kunnen wij daarmee de kans aanpakken om onze dienstverlening voor u en onze andere klanten te verbeteren!